Instalacja do pirolizy poliolefin

Zdjęcie instalacji pirolizy GETS
Zdjęcie instalacji pirolizy GETS

Odzysk energii:

Polega na przetworzeniu energii, zawartej w tworzywach sztucznych, do postaci komponentów ciekłych paliw węglowodorowych tzw. „frakcji paliwowych”. W wyniku badań stworzone zostało rozwiązanie technologiczne instalacji modułowej. System termokatalityczny jest zaprojektowany jako układ blokowy, co oznacza, że posiada cechy modułowe, tzn. można budować jednostki o mniejszej i większej mocy oraz można łatwo podnosić moc w sposób modułowy. Instalacja cechuje się wysoką mobilnością, dzięki zastosowaniu zabudowy kontenerowej umożliwiony jest łatwy transport urządzenia.


Wydajność jednego modułu instalacji wynosi ok 300l/h. W wyniku zachodzącego wewnątrz reaktora procesu pirolizy otrzymywane są trzy produkty: płynna frakcja paliwowa, parafina oraz niewielkie ilości gazu palnego. Moduł jest seminobilny i łatwy do zastosowania w terenie.
Uzyskana w wyniku pirolizy poliolefin frakcja paliwowa jest olejem opałowym, a po poddaniu procesowi destylacji w zaprojektowanym urządzeniu destylacyjnym uzyskiwanych jest od 6 do 8 kolejnych frakcji, o różnych właściwościach chemicznych; od olei ciężkich do olei lekkich, które po uszlachetnieniu mogą być poddane procesowi ratyfikacji i uzyskaniu typowego paliwa, jakie stosuje się do napędu silników spalinowych. Wytworzona mieszanka paliwowa (faza ciekła) posiada następujące cechy:

• Gęstość: 0,8266 g/cm³
• Liczba cetanowa oznaczona metodą laboratoryjną: 53
• Zawartość siarki: 110 mg/kg
• Lepkość kinetyczna przy temperaturze 400C: 2,23 mm²/s

Wykorzystanie:

Energia elektryczna – wykorzystanie paliwa w agregatach prądotwórczych pozwala na produkcję energii elektrycznej (OZE – Odnawialne Źródła Energii).
Parafina -  jest produktem wysokokalorycznym i może być wykorzystana jako środek uszlachetniający w procesie spalania (zastosowanie w piecach energetycznych).
Wysokoenergetyczny gaz palny, który nie podlega skraplaniu - może być wykorzystywany do podgrzewania parafiny, do podsuszania surowców produkcyjnych przed ich użyciem lub wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej. Wytworzony gaz (faza gazowa) posiada wartość opałową: 54 MJ/Nm3.